Το όραμα του σωματείου Beyond Diabetes Type 1 Cyprus, γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία και στην υποστήριξη εθελλοντών, φίλων πολιτών, συλλόγων, εταιρειών, ιδρυμάτων αλλά και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικών φορέων και διεθνών οργανισμών. Κάθε στήριξη είναι σημαντική και σας ευχαριστούμε!

Υποστηρικτές & Χορηγοί

Υποστηρικτές
ΧΟΡΗΓΟΙ