Σε μια σημαντική συνάντηση με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, υπό την προεδρία του κ. Ευθύμιος Δίπλαρος και στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου, συζητήσαμε ζωτικής σημασίας θέματα για τον διαβήτη:συζητήσαμε ζωτικής σημασίας θέματα για τον διαβήτη:

1. Την ανάγκη για διαμόρφωση νέας, επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής για τον Διαβήτη.

2. Την επιτακτική ανάγκη για σχολικούς συνοδούς στα σχολεία σε παιδιά κάτω των 4 ετών τα οποία πάσχουν με διαβήτη. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθετική πρόνοια η οποία να επιτρέπει σε γονέα παιδιού κάτω των 4 ετών να αιτηθεί σχολικό συνοδό.

3. Την παροχή από τον ΟΑΥ ποιοτικών αισθητήρων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης.

Το σωματείο μας εκπροσωπήσε ο Κλείτος Πλατής, Γραμματέας του σωματείου Beyond Diabetes Type 1 Cy, και Νομικός Σύμβουλος.